Николай Пандърски

ПО АЗБУЧЕН РЕД

За автора

Николай Пандърски е роден през 1954 г. в гр. Пловдив. Завършва висше образование  в ТУ София през 1980 г. От 2014 г. е в Майсторския клас на Ивайло Стоянов. Участва в изложбите: Зимни хитове, Червената къща - център за култура и дебат 2015 г. и  Съвременна Концептуална Фотография, Зона Култура, 2014 г. Живее и работи в София.