Материали

Photoconcept Store използва утвърдени български фирми за принтиране и каширане на фотографски творби. Всички фотографии са отпечатани на висококачествена архивна фотохартия с пигментни мастила. В зависимост от нуждите на нашите клиенти ние предлагаме:
-          фотографии без каширане;
-          каширане върху Dibond-Кристал;
-          каширане върху Acrylic-Bond;
-          рамкирани фотографии

При желание от страна на клиента е възможно да се договорят и други видове каширане и рамкиране на избраните фотографии.

За повече информация можете да посетите онлайн страницата на нашия доставчик: http://www.printcenter.bg/home