Венцислав Петров

ПО АЗБУЧЕН РЕД

За автора

Венцислав Петров е роден през 1965 г. в гр. София. Фотограф – изследовател, основател на ADV-Photography.com. Фотографии на Венцислав Петров са притежание на частни Български и чужди колекционери, държавни институции, големи международни компании. Живее и работи в гр. София и преподава фотография.